Gemmer din menstruation på viden om din fertilitet?

Skrevet af zoneterapeut Maria Kiørboe og fertilitetsfysioterapeuterne Anne Sofie Nielsen og Anette Meier Iversen.

Udgivet d. 01.02.22

Din menstruationsblødning kan faktisk fortælle os meget om din fertilitet – og det er både interessant og vigtig viden, især hvis du gerne vil forberede dig på en graviditet eller forsøger at blive gravid. 

For at afdække mulige fertilitetsudfordringer hos klienter, som kommer til os, så spørger vi grundigt ind til deres oplevelse af netop cyklus og blødning. Læs med her og få et lille indblik i nogle af vores tanker som zoneterapeut og fysioterapeuter i vores arbejde med naturlig fertilitetsfremme. 

Zoneterapi er som behandlingsform funderet i visdommen om traditionel kinesisk medicin, og lytter vi til den, så er kvindens cyklus og menstruation en helt afgørende indikator for at kunne diagnosticere infertilitet. Her har man øje for at harmonisere og regulere cyklus ind i kropslig balance mellem Yin og Yang samt de fem elementer. Ved at analysere menstruationens længde, mængde, konsistens, farve og smerteniveau vil man som zoneterapeut vurdere den bagvedliggende ubalance – som kan være årsag eller medvirkende årsag til, at det kan være svært at opnå graviditet, samt hvor i cyklussen, ubalancen dominerer.

Fysioterapien anskuer fertiliteten ud fra et mekanisk og funktionelt perspektiv, hvor bl.a. livmoderens arbejdsbetingelser; placering, bevægelse, bevægelighed og forsyning analyseres ud fra bl.a. menstruationssmerter og blødningskarakter. Her er målet at bedre disse betingelser for god funktion.

Hvordan er din livmoders arbejdsbetingelser?

Din livmoder skal kunne opbygge en god livmoderslimhinde og tage godt imod et befrugtet æg, når det ankommer til livmoderhulen via æggelederen. Og din livmoder skal kunne afstøde slimhinden i en menstruation, hvis der ikke sker en befrugtning, så den kan danne en slimhinde på ny. 

Lad os evaluere lidt på dens arbejde ved at se nærmere på menstruationen.

Vi starter helt mekanisk ud fra en fysioterapeutisk vinkel. Din livmoder skal kunne bevæge sig, og den skal have optimal blod- og nerveforsyning til sig. Det kræver bl.a. plads til udfoldelse og god cirkulation i underlivet. 

Livmoderen befinder sig nederst i bækkenet mellem blæren og endetarmen, hvor den hos de fleste kvinder bøjer sig let frem over blæren. Ca. hver 5. kvinde har en bagoverbøjet livmoder, hvor den i stedet bøjer sig mere tilbage mod endetarmen. Selve placeringen giver ikke problemer, hvis bare den har plads til bevægelse og god nerve- og blodforsyning. I perioden op til menstruationen bliver livmoderen større og tungere, 2-3 gange større, end når den er mindst i cyklus. Det sker idet den opbygger livmoderslimhinden. Derfor er det normalt at føle øget tyngde og “fylde” i underlivet op til og i starten af menstruationen. 

Livmoderen er beklædt med muskulatur som konstant foretager små, langsomme og specifikke sammentrækninger af organet. Sammentrækningerne ændrer styrke, frekvens og mønster gennem cyklus, og de er kraftigst under menstruationen. Det er normalt, hvis du mærker det som en murrende aktivitet. Sammentrækningerne sker fra toppen ned mod bunden af livmoderen i starten af cyklus, netop for at afstøde slimhinden som menstruation ud gennem livmoderhalsen. 

Livmoderen kan mekanisk blive udfordret i sit arbejde, hvis den ikke har mulighed for at bevæge sig optimalt. Det kan f.eks. være grundet arvæv i underlivet eller i selve livmoderen. Arvæv kan opstå efter infektioner, operationer eller udskrab, eller som følge af sygdommen endometriose. Stramhed i bindevæv og ledbånd, eller øget spænding i muskler i bækkenregionen kan også begrænse livmoderen. 

Er du meget stillesiddende og inaktiv, så ligger din livmoder i et bækken, som ikke er vant til bevægelse. Kredsløbet og nerveledningen er afhængig af god bevægelighed og bevægelse af dit bækken og din krop. 

En hjørnesten i traditionel kinesisk medicin, er teorien om de fem-elementer hvor hver årstid repræsenterer et element – VAND, TRÆ, ILD, JORD, METAL – disse elementer er indeholdt i os alle, og gensidigt afhængige og betinger hinandens funktion. Til hvert element er knyttet to organer og to meridianer, som igen spiller en rolle i analysen af årsagen til infertilitet.  

Hvad betyder menstruationssmerter?

Rigtig mange kvinder oplever smerter eller ubehag forbundet med deres menstruation. Ingen tvivl om, at det lader til at være “normalt”, men det er ikke naturligt. Den månedlige blødning og de cykliske sammentrækninger er naturligt arbejde for livmoderen og bør ikke være forbundet med smerter. Det kan være et udtryk for svære arbejdsbetingelser for din livmoder. Og når du gerne vil være gravid, så giver det god mening at lytte til og arbejde for, at din livmoder har det godt. 

Der kan være mange årsager til smerter ved menstruation. Bevægebegrænsninger kommer ofte til udtryk som menstruationssmerter. Vi fysioterapeuter spørger altid ind til hvorhenne i kroppen, at menstruationssmerterne mærkes. Er det fx i lænden, i hofterne, centralt i underlivet eller stråler det ned i inderlårene. Det smertebillede kan være vidt forskelligt fra kvinde til kvinde afhængigt af årsagen. Oplever man sine menstruationssmerter i lænden, evt. kombineret med følelsen af at være forstoppet, så kan det være en bagoverbøjet livmoder med svære arbejdsbetingelser. Her kan særlige karaktertræk i selve blødningen bekræfte den formodning. Smerter der stråler væk fra området omkring livmoderen, kan fortælle os lidt om, hvilke strukturer livmoderen enten begrænses af eller har indvirkning på. 

Indenfor traditionel kinesisk medicin, så kan menstruationssmerter kombineret med en meget kraftig blødning betyde, at der er noget, der blokerer for en harmonisk blodgennemstrømning. Denne ubalance kan i teorien om de fem-elementer relateres til stagnation og manglende flow i TRÆ elementet, hvor leveren har hjemme. Leveren styrer nemlig mængden af menstruationsblod, så hvis leveren er i ubalance og blokeret for den opgave, som den skal løse – nemlig at sørge for, at næringsfyldt blod distribueres til livmoderen – er menstruationen ofte smertefuld. 

Hvis en klients leverenergi er stagneret, er hænder og fødder ofte kolde og en følelse af vrede eller sorg fylder hos klienten. Så den følelsesmæssige side af klientens tilstand indikerer også noget om hendes cyklus og årsag til infertilitet.  

Forstyrrede eller for kraftige sammentrækninger af organet i forbindelse med menstruationen, kan også medføre smerter. Det kan fx skyldes mængden af de kemiske stoffer, som aktiverer livmodermuskulaturen. Det kan også skyldes muskelknuder eller polypper, som både kan forstyrre sammentrækningerne og/eller medføre meget kraftige blødninger. 

Menstruationsblødning

Menstruationsblod indeholder den afstødte livmoderslimhinde fra forrige cyklus og lidt frisk blod fra overfladiske blødninger i livmoderen. 

Indenfor traditionel kinesisk medicin benævnes menstruationsblodet Tiangui, der betyder “Himmelsk Vand”, og det understreger den centrale og næsten guddommelige betydning, som blodet har for en harmonisk menstruationscyklus. Farven på menstruationsblodet kan variere fra lys rød til næsten sort, og konsistensen kan både være slimet, grynet, klumpet eller nærmest vandigt, hvilket alle er tegn på en ubalance i forhold til kvaliteten, mængden og gennemstrømningen af blodet. 

Bløder man kun lidt, så kan det være et udtryk for en sparsom livmoderslimhinde, og at ægget ikke modtager blod og næring nok til at vokse og modnes. 

Oplever du at bløde mørkt og klumpet blod til start i din menstruation, så kan det være blødning, som grundet besværet tømning af livmoderen, ikke blev afstødt ved sidste menstruation. Blodet har i hele sidste cyklus opholdt sig i livmoderen og gjort miljøet dårligt og iltfattig. At livmoderen har svært ved at tømme sig kan skyldes, at den er uhensigtsmæssigt placeret, fx i en bagoverbøjet position, hvorfra den har svært ved at løfte sig op ved tømning. Det kan også være en livmoder, som fastholdes i sin position grundet arvæv eller spændinger i omkringliggende væv, eller det kan være en spændt livmoderhals, som ikke åbner sig nok for udstrømning af blod. 

Hvordan kan jeg fremme min fertilitet med fysioterapi og zoneterapi?

Zoneterapi er velegnet til at harmonisere og regulere din cyklus og menstruation ved ubalancer. Fysioterapi er velegnet til at optimere mekaniske forhold i dit underliv og bækken, eks. ved behandling af bækken- og lændesmerter, underlivssmerter, arvæv i underlivet og inaktivitet. Vi benytter os af fysioterapeutiske metoder som fx. manuel behandling og øvelsesterapi. 

Det er vigtigt at understrege at forløb hos os ikke er et quick fix – vi anbefaler som udgangspunkt, hvilket selvfølgelig er individuelt, at behandlingen fastholdes igennem mindst tre menstruationscyklusser for varige resultater. Behandlingerne tilrettelægges altid i forhold til, hvor du er i din cyklus eller i dit forløb i medicinsk fertilitetsbehandling, som du sagtens kan kombinere med fertilitetsfremmende indsatser som vores.

Vi håber, at dette skriv har givet dig brugbar viden. Hvis du ønsker personlig vejledning, så er du meget velkommen til at kontakte os uforpligtende.