Klar til din fødsel

Dette hold er for dig som er højgravid, og som ønsker at optimere kroppen frem mod fødslen, og få konkrete redskaber til hvordan du hjælper din krop bedst muligt.

Bliv "Klar til Din Fødsel"

På holdforløbet får du mulighed for at arbejde med din krop på forskellige måder, og blive klogere på, hvad netop din krop har brug for, så der skabes et godt fysisk udgangspunkt for din fødsel. Du vil samtidig få indsigt i kroppens mange ressourcer, og hvordan den arbejder under fødslen, så du kan fremme og støtte den naturlige fødselsproces. 

Der vil undervejs være instruktion i øvelser, som styrker, stabiliserer, og afspænder din krop, og som fordre gode pladsforhold omkring dit bækken og din baby (1,2). Dette kombineres med en gennemgang af en række positioner, som åbner op for bækkenet, og bidrager til effektive veer (3,4,5). Når pladsforholdene er gode, vil det også øge barnets bevægefrihed, og give større mulighed for, at barnet kan rotere ned gennem bækkenet, og indstille sig korrekt.

Når du føler dig tryg ved at bevæge dig i din fødsel, og kender til forskellige tiltag og positioner, vil du have nemmere ved at skifte mellem stillingerne og tilpasse det til dine behov, efterhånden som veerne intensiveres, og kommer hyppigere. Studier som har undersøgt på spontant forløbende, naturlige fødsler, har også vist, at når den fødende kan være i bevægelse og ændre sin position undervejs, medvirker det til en bedre fremgang i fødslen. Samme studier viser også at den fødende har oplevet en lavere smerteintensitet, og har haft en god fødselsoplevelse samlet set, da hun i højere grad kunne deltage aktivt i sin fødsel (6,7)

Det samme gælder for de kvinder, som har modtaget information og vejledning inden deres fødsel, hvor danske studier har vist, at de er mindre bekymrede for deres fødsel i ugerne inden deres termin, og er mere trygge under første udvidelsesfase, hvor de er derhjemme. Hertil så man også, at flere var nået længere i fødslen, da de ankom til sygehuset, sammenlignet med den gruppe, som ikke havde modtaget samme information og vejledning (8,9).

Den mentale forberedelse

Da en lige så vigtig del af forberedelsen til din fødsel, er det mentale arbejde, og tilliden til at din krop kan, vil der undervejs være afsat tid til at reflektere over dine ønsker og forventninger til fødslen, og hvad du har brug for, for at føle dig tryg. Det er også din mulighed for at mærke efter, om der er noget som skal bearbejdes forinden fødslen, og som kan være godt at få vendt med din partner, jordemoder, eller andre i dit netværk. Ved at tage stilling til din fødsel på forhånd, kan du i højere grad tage ejerskab, og kommunikere dine behov til din partner og jordemoder, når fødslen er i gang. Det vil også give dem en bedre mulighed for at hjælpe dig, og give dig den rette støtte. En god og kontinuerlig støtte fra både partneren og jordemoderen, har også vist sig at være lige så essentielt for, at fødslen kan forløbe frit og naturligt (10, 11, 12).

Det kommer vi igennem på forløbet:

 • Gennemgang af kroppen og de muskler, som har indvirkning på bækkenet og på livmoderen.
 • Instruktion i øvelser der styrker, stabiliserer, og afspænder kroppen.
 • Instruktion i massage af din gravide mave, som du selv kan udføre, eller modtage  af din partner.
 • Gennemgang af fødselspositioner, der skaber mulighed for bevægelse og fordre gode pladsforhold i bækkenet, og omkring livmoderen og barnet.
 • Rebozomassage og gennemgang af teknikker, som kan anvendes i tiden inden fødslen, og undervejs i fødslen af partneren.
 • Viden om det parasympatiske nervesystem og hormonet oxytocin, og hvor vigtigt det er, at netop dette hormon kan arbejde uforstyrret, og hvad der skal til, for at det kan det (13)
 • Uddeling af refleksionsspørgsmål omkring din kommende fødsel.

Ønsket med dette holdforløb, er at skabe en tryg ramme, hvor der er plads til alle, uanset ståsted, det kropslige udgangspunkt og den mentale indstilling til fødslen. Herved kan det hjælpe den enkelte til at finde en ro i, hvor forskellige graviditeter der kan være, og hvor forskellige behov man kan have i forbindelse med den forestående fødsel, men hvor det er vigtigt at finde frem til, hvad man selv har brug for. Holdet er både for dig, der er førstegangsfødende, og for dig, der skal føde igen.

 

På gang 1 og 3, er det for jer gravide alene, og på gang 2 er jeres partner/den I tager med til fødslen, meget velkommen til at komme med, og hvor vi gennemgår rebozoøvelser og gode fødselspositioner.

Skal du være "Klar til din Fødsel"?

Holdet er skræddersyet og tilrettelagt af fysioterapeut og fødselsvejleder, Rikke Lindgaard, som har stor erfaring med at behandle og vejlede gravide.

Holdet strækker sig over 3 gange, og varer 1 time og 30 minutter pr. gang. Vi anbefaler at påbegynde forløbet tidligst fra 32. graviditetsuge.

Forløbet kan ikke sidestilles med den fødselsforberedelse som varetages af jordemødre i offentlig eller privat regi, men skal ses som et godt fysioterapeutisk supplement, hvor din krop får det bedst mulige udgangspunkt. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Rikke direkte på mail rikke@klinikundervaerk.dk.Vores kommende holdforløb starter:

 • Der kommer nye holdforløb, når Rikke er tilbage fra sin barsel i starten af 2025.

Instruktør

Rikke, fysioterapeut og fødselsvejleder med specialviden indenfor graviditet, fødsel og amning.

Pris

700 kr.

Referenceliste:

 1. “Anatomy and Physiology for Midwives”, Jane Coad BSc PhD PGCEA, Kevin Pedley B.Sc. (Hons) D. Phil., et al., 2019. 
 2. “The female pelvis, anatomy & exercises”, Blandine Calais-Germain, 2003. 
 3. Active Birth: The New Approach to Giving Birth Naturally”, Janet Balaskas, 1992.
 4. “10 centimeter, Lindrende teknikker til fødslen, der styrker fødselssamarbejdet mellem den gravide og hendes partner, Signe Hasseriis & Tina Winther, 2020. 
 5. “Maternal positions and mobility during first stage labour”, Annemarie Lawrence, Lucy Lewis, G Justus Hofmeyr, Cathy Styles, Cochrane Database Syst Rev. 2013. 
 6. “A randomised controlled trial in comparing maternal and neonatal outcomes between hands-and-knees delivery position and supine position in China”, Hongyu Zhang et al. Midwifery, 2017. 
 7. “Delivery in a vertical birth chair supported by freedom of movement during labour”: A randomized control trial, Dilek Hacivelioglu et al. Open Med (Wars), 2023. 
 8. “Randomised trial of structured antenatal training sessions to improve the birth process”, R D Maimburg, M Vaeth, J Dürr, L Hvidman, J Olsen, 2010. 
 9. “Womens worries in first pregnancy: Results from a randomised controlled trial”, Rikke D Maimburg, Michael Væth, Lone Hvidman, Joan Dürr, Jørn Olsen, 2013.
 10. “Continous support for women during childbirth”, Meghan A Bohren, G Justus Hofmeyr, Carol Sakala, Rieko K Fukuzawa, Anna Cuthbert, Cochrane Database Systematic Review, 2017. 
 11. Women’s experiences of continuous support during childbirth: a meta-synthesis, Petronellah Lunda, Catharina Susanna Minnie, Petronella Benadé, 2018. 
 12. “Importance of the midwife in the first-time mother’s experience of child-birth”, M T Tarkka, M Paunonen, P Laippala, 2000. 
 13. “Why oxytocin matters”, Kerstin Uvnäs Moberg, 2019.
Vi har flere tilbud om

fødselsmodnende behandling

Læs mere her
Vores jordemoder Gitte Thetmark tilbyder

fødselsforberedelse til "Den Bedste Fødsel".

Læs mere her