Covid-19

Du skal ikke fremvise Coronapas for at komme til behandling, massage eller træning hos klinikkens fysioterapeuter. Du skal heller ikke vise det til fødselsforberedelse hos vores jordemoder Gitte Thetmark.
Men skal du til behandling hos Rikke Lindhard, Maria Kiørboe eller Katrine Nørgaard skal du fremvise gyldigt Coronapas.

Hvilke forbehold tager klinikken ift. Covid-19?

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. Covid-19, og derfor gør følgende sig gældende i klinikken, når du kommer til fysioterapeutisk træning eller behandling:

 • MISTANKE OM COVID-19: Hvis du har mistanke om eller symptomer på Covid-19, må du IKKE møde op til din behandling eller træning i klinikken. Du bedes aflyse på tlf. 20 34 09 34 eller direkte til din behandler pr. mail.
 • CORONAPAS: Du skal ikke vise Coronapas for at komme til fysioterapeutisk behandling, massage eller træning.
 • MUNDBIND: Du skal bære mundbind eller visir, når du opholder dig i klinikken. Det gælder både, når du opholder dig i venteværelserne, i træningsstudiet og i behandlerrummet. Din underviser eller behandler bærer altid mundbind. Har du glemt et mundbind, kan du købe et i klinikken til 5 kr.
 • MØD TIL AFTALT TID: Du bedes først møde op til aftalt tid, så vi minimerer antallet af klienter i vores venteværelser.
 • VENTEVÆRELSET: hold minimum 2 meters afstand til andre i vores venteværelser.
 • HÅNDSPRIT: Vi har håndsprit tilgængeligt i alle rum i klinikken, og vi beder dig om at spritte dine hænder af, når du kommer til klinikken, og når du går igen.
 • PAUSER: Vi afsætter tid mellem alle vores behandlinger og hold, så vi har god tid til at spritte af, lufte ud, skifte lagen og gøre behandlerrummet eller studiet klar til dig.
 • KAFFEBAR: Vi kan desværre ikke servere hverken vand, the eller kaffe til jer på nuværende tidspunkt. Derfor opfordrer vi til, at du selv medbringer egen vandflaske.

TRÆNING PÅ HOLD

 • CORONAPAS: Du skal ikke vise Coronapas for at komme til fysioterapeutisk behandling, massage eller træning.
 • ANTAL: der er ikke forsamlingsloft ved sundhedsydelser, men vi sikrer dig god afstand til de øvrige deltagere. Vi har skåret deltagerantallet ned til max. 5 deltagere på hold, hvor baby kan være med, og 6 deltagere på alle andre hold hos os. Vi indretter træningsstudiet på 36 m2, så alle har mest mulig afstand til hinanden (minimum 2 meter), ansigtet i samme retning og vi lufter hyppigt ud. Alle træningsredskaber og måtter sprittes af og stilles i karantæne efter hver undervisning.
 • AFBUD: Hvis du bliver forhindret i at deltage ved en træning, tilbyder vi for øjeblikket ikke en times erstatningstræning på andre hold, da vi som del af vores smitteforebyggende tiltag ikke vil blande vores holddeltagere med hinanden.
 • ONLINE: Vi tilbyder i øjeblikket at livestreame vores holdtræning, så du som deltager har mulighed for at træne med hjemmefra via Zoom, hvis du skulle blive forhindret i fremmøde eller har det bedst med at træne med derhjemme.
 • MUNDBIND: Du skal bære mundbind når du ankommer til din træning, og indtil du lander på din træningsmåtte, og idet du forlader den igen. Du opfordres til at beholde det på under din træning. Din instruktør bærer mundbind hele tiden.
 • AFLYSNING AF HOLD: I tilfælde af, at vi ikke har mulighed for at fuldføre dit holdforløbet grundet corona-nedlukning, så vil vi enten udsætte de resterende træningsgange, tilbyde dig et gavekort til klinikken eller give dig mulighed for at få pengene retur.

Vi holder os hele tiden opdateret ift. nyeste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og vores fagforening Danske Fysioterapeuter. Derfor vil forbeholdene muligvis ændre sig.

Vi glæder os til at tage imod dig, og vi er glade for, at vi fortsat kan byde dig trygt velkommen i vores klinik.